deutsch  tschechisch
Augen auf - Zivilcourage zeigen

Grenzgang-Festival bei Myspace
Körber Stiftung

Bürgerstiftung Dresden

Deutsche Nationalstiftung

Skoda

Svijany

Partneři

Bez pomoci a podpory z mnoha stran by nebylo vůbec možné tento festival organizovat. Proto Vám všem posíláme upřímné díky za spolupráci a podporu.

Sponzoři / Investoři

Mediální partneři

Přátelé

Nadace Körber

Mezinároní politika, vzdělávání, věda, společnost a kultura mládeže:
To jsou oblasti v kterých je nadace Körber s velkým množstvým vlastních pojektů aktivní. Občankám a občanům, kteří něchtějí vše nechat jak to je, poskytuje podněty pro vlastní iniciativu. Nadace Körber posiluje všechny, kteří usilují o větší soziální vespolek, jelikož porozumění a angažovanost jsou základy občanské společnosti. Proto se chopí klíčových otázek  multikulturní společnosti a angažuje se, jak  národně tak i mezinárodn, pro lepší dorozumění.
 
Tato nadace byla založena v roce 1959 podnikatelem a podněcovatelem  Kurt A. Körber a je nyní aktivní s vlastními projekty a akcemi ze stanovišť Hamburg a Berlín.

"Překročování hranic našeho zakladatele vždy obzvláště zajímalo. Již během studené války chtěl přimět východ a západ k jednomu stolu k diskusi. Všechny problémy mezi národy viděl jako řešitelné a favorizoval kulturu jako  slučující médium. 7.září si připomeneme stoleté narozeniny zakladatele a zároveň je to i
50. výročí jeho nadace. Vememe si toto dvojté jubileum za záminku podporovat Grenzgang-Festival."
 
Dr. Klaus Wehmeier, zastupující předseda výboru nadace Körber