deutsch  tschechisch
Augen auf - Zivilcourage zeigen

Grenzgang-Festival bei Myspace
Körber Stiftung

Bürgerstiftung Dresden

Deutsche Nationalstiftung

Skoda

Svijany

Augen auf (Otevřené oči) – o spolku

Augen auf vznikl v roce 2000 na základě iniciativy angažovaných, kriticky uvažujících lidí za účelem zorganizování kulturního festivalu v Zittau. Posílit demokracii různorodostí kultur, angažovaností a působit kritickým zasahováním proti rozvoji šovinismu a rasismu je základní myšlenkou iniciativy a pozdějšího spolku. Naším nepochybným cílem je motivovat a spojit mladé lidi, kteří se chtějí aktivně podílet na vytváření svého prostředí. Jsme aktivními Evropany v rodné zemi v trojzemí s Polskem a s Českou republikou a naše práce je stále důležitější. Chceme podporovat výhody a potenciál našeho regionu v srdci Evropy a současně z těchto čerpat.

Cílem naši práce je kulturně různorodá Horní Lužice, která je hodna života i pro mladé lidi. Odbourávat předsudky vůči našim EU-sousedům je pro nás zrovna tak důležité jako akceptovat různé životní koncepty a ztvárnění. Chceme společně snít, tvořit, diskutovat, pracovat a slavit. V různorodosti vidíme obohacení a ne hrozbu či libovolnost. Základem naší  činnosti je pozitivní postoj k paragrafu 1 německé ústavy: "Důstojnost člověka je nedotknutelná".

Augen auf je činý v oblasti kulturního a politického vzdělávání. Pracujeme ve školách a ve spolcích, organizujeme protirasistické sportovní akce, kulturní slavnosti, diskuze a jiné formy setkávání. Některými z našich akcí v minulosti byly: kuturní festival v Zittau, Löbau, Cottbus a v Ebersbach, stejně jako každoroční mezinárodní sportovní a kulturní akce v Euroregionu – jak vidíte jsme aktivní i v Polsku a v Čechách. Vykonáváme tématickou a politickou práci na mnoha místech a k naším každodenním činostem patří spolupráce s obcemi a spolky.

Vrcholem činosti spolku je v roce 2009 bezpochybně "Grenzgang Festival", který se koná od 11. do 12. září na místě bývalého hraničního přechodu Rumburk/Neugersdorf. Bývalé místo rozdělení se přemění k místu setkání.

Náš spolek má asi 50 dobrovolných členů. Mnozí z nich jsou z okresu Görlitz, ale i z Dresden, Leipzig, München a Berlin. Jsme doprovázeni mnohými podporovateli a přáteli z Německa, České Republiky a Polska.

Augen auf je financován dary a z věřejných příspěvků, ale zapotřebí je hlavně aktivního přispění. Proto kdykoliv srdečně vítáme pomocníky a nové členy.

Info: www.augenauf.net