deutsch  tschechisch
Augen auf - Zivilcourage zeigen

Grenzgang-Festival bei Myspace
Körber Stiftung

Bürgerstiftung Dresden

Deutsche Nationalstiftung

Skoda

Svijany

Presse

Aktuální a starší tiskové informace a informační texty o umělcích a bezplatně tisknutelný materiál lze najít v mediatéce. Napiš krátký email s jménem a médiem na press@grenzgang.eu a zakrátko obržíš data pro přístup.

Chcešli se nechat akreditovat pro festival jako novinář, fotograf atd., stáhni si akreditační formulář pro GRENZGANG Festival 2009 a postupuj dle instrukcí na 1. straně formuláře, aby se vše rychle vyřídilo. Uzávěrka pro akreditaci je pátek, 4. září 2009. Formuláře doručené po uzávěrce nebudou zohledněny